Beidou No 1 Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Oolong Tea
Flowery sweet aroma combined with a pleasantly sweet aftertaste, Chinese Oolong tea never loses its appeal no matter how often you drink it. Chinese Oolong tea increases your body energy, promotes metabolism, controls obesity and helps to regulate ageing.
 
  Chinese Oolong Tea
  • Bai Hao Oolong  
  • Bai Ji Guan  
  • Beidou No 1  
  • Cui Yu Oolong  
  • Da Hong Pao  (5 types)
  • Dan Cong  (3 types)
  • Dong Ding Oolong  
  • Gui Hua Oolong  
  • Huang Guan Yin  
  • Huang Jin Gui  
  • Jiu Long Pao  
  • Lan Gui Ren  
  • Nai Xiang Oolong  
  • Rou Gui  
  • Shui Xian  (2 types)
  • Tie Guan Yin  (3 types)
  • Tie Luo Han  
  • Wu Yi Yan Cha 90s  
  • Wu Yi Yan Cha Bing  
  • Yong Chun Fo Shou  
  •  
    Beidou No 1
    View more photos
     
    Beidou No 1
    (rating: 4.2 out of 5)
      Beidou No 1
     
    Price & Size :
     
    Quantity :
     
    DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
    If you like Beidou No 1, you might also like...
    Da Hong Pao
    Da Hong Pao

    King of the Wuyi Yan Teas. A treasure of China.
    Rou Gui
    Rou Gui

    The aroma of this tea is captivating.
    Bai Ji Guan
    Bai Ji Guan

    A very rare treasure with wonderfully complex taste.
    Item(s) : 0
    Your shopping cart is empty
    Shipping Info
    Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
     
     

     
     

    Latest Spring 2014 Teas:

  • Dong Ding Oolong.
  • Huang Jin Gui.
  • Ding Gu Da Fang.
  • Wu Yi Qu Hao.
  • Te Ji Pearl Jasmine.
  •  
     
    Font size:
    Small
    Normal
    Big
    Huge
     
    1. Xi Hu Long Jing
    2. Dong Ting Bi Luo Chun
    3. Huang Shan Mao Feng
    4. Tai Ping Hou Kui
    5. Lu An Gua Pian
    6. Xin Yang Mao Jian
    7. Qi Men Hong
    8. Jun Shan Yin Zhen
    9. Da Hong Pao
    10. An Xi Tie Guan Yin
     
     
    Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
     
    Copyright © 2003-2014 TeaSpring.com. All rights reserved.