Bi Tan Piao Xue Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gong Yi Tea  (2 types)
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Lu Shan Yun Wu  
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Ting Xi Lan Xiang  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 •  
  Bi Tan Piao Xue
  View more photos
   
  Bi Tan Piao Xue
  (rating: 4.7 out of 5)
    Bi Tan Piao Xue
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Bi Tan Piao Xue, you might also like...
  Jasmine Tea
  Jasmine Tea

  Honored as the most fragrant tea.
  Pearl Jasmine
  Pearl Jasmine

  Pearl-shaped leaves with Jasmine scent.
  Te Ji Pearl Jasmine
  Te Ji Pearl Jasmine

  A higher grade of the ever popular Pearl Jasmine.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest Spring 2019 teas
  1. Jade Tie Guan Yin
  2. Huang Jin Gui
  3. Cha Wang Bai Mu Dan
  4. Cha Wang Jun Shan Yin Zhen
  5. Dong Ting Bi Luo Chun
  6. Cha Wang Huang Shan Mao Feng
  7. Cha Wang Lu An Gua Pian
  8. Tai Ping Hou Kui
  9. Cha Wang Tai Ping Hou Kui
  10. Wu Yi Qu Hao
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2019 TeaSpring.com. All rights reserved.