Bu Bu Gao Sheng Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Ding Gu Da Fang  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • 2 types of Gong Yi Tea
 • Shuang Long Huan Zhu  
 • Bu Bu Gao Sheng  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xin Yang Mao Jian  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Zhu Ye Qing  
 •  
  Bu Bu Gao Sheng
  View more photos
   
  Bu Bu Gao Sheng
  (rating: 4.1 out of 5)
    Bu Bu Gao Sheng
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  Bu Bu Gao Sheng means "Makes Steady Progress" and is represented by the steady rise of a fine string of tied Jasmine flowers during the steeping of this Gong Yi tea. At the base is a beautiful Marigold flower in the midst of the fresh jasmine-scented Yin Zhen tea leaves.

  Other names:
  Makes Steady Progress

  Taste:
  Strong Jasmine-sweet taste with a hint of nutty flavor.

  Appearance:
  The tea ball is oval in shape and is made by tying Yin Zhen tea leaves, Jasmine and Marigold flowers together with fine strings. When infused, it slowly opens up and blooms into the beautiful flower display tea.

  Origin:
  Fuding, Fujian Province

  Harvest Period:
  2011

  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   

   
   

  Latest Spring 2015 teas:

 • Bi Luo Chun Hong Cha (26 Mar 2015)
 • Yunnan Pure Gold (26 Mar 2015)
 • Bai Hao Yin Zhen (24 Mar 2015)
 • Yang Yan Gou Qing (24 Mar 2015)
 • Meng Ding Huang Ya (23 Mar 2015)
 • Xu Fu Long Ya (23 Mar 2015)
 • Emperor Long Jing (9 Mar 2015)
 • Meng Ding Gan Lu (9 Mar 2015)
 •  
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2015 TeaSpring.com. All rights reserved.