Hong Ci Porcelain Teapot Set - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Tea Ware
For centuries, Chinese tea has been brewed in small Yixing teapots or in bowl-shaped cups called Gaiwan. Some tea connoisseurs reputedly use different pots for different types of tea as this is said to draw out the best flavor of the tea. Heighten your experience with these teaware.
 
Select category : Yixing Teapot | Gaiwan | Tenmoku | Others
  Tea Ware
 • Bai Ci Porcelain Teapot Set  
 • Cha Tan Yi Wei Teapot Set  
 • Cha Zhi Dao Teapot Set  
 • Fu Lu Shou Teapot Set  
 • Fu Teapot Set  
 • He He Ru Yi Teapot Set  
 • Hong Ci Porcelain Teapot Set  
 • Man Sheng Hu Teapot Set  
 • Qin Jing Le Xi Teapot Set  
 • Qing Feng Gu Yun Teapot Set  
 • Ru Kiln Fang Ju Tea Set  
 •  
  Hong Ci Porcelain Teapot Set
  View more photos
   
  Hong Ci Porcelain Teapot Set
  Hong Ci Porcelain Teapot Set
   
  Price :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewRecommendations
  If you like Hong Ci Porcelain Teapot Set, you might also like...
  Qin Jing Le Xi Teapot Set
  Qin Jing Le Xi Teapot Set

  Set includes a teapot, a multi-function tray, and 3 cups.
  Man Sheng Hu Teapot Set
  Man Sheng Hu Teapot Set

  Set includes a teapot, a multi-function tray, and 3 cups.
  Cha Tan Yi Wei Teapot Set
  Cha Tan Yi Wei Teapot Set

  Set includes a teapot, a multi-function tray, and 3 cups.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Spring 2018
  1. Yong Xi Huo Qing
  2. Ting Xi Lan Xiang
  3. An Ji Bai Cha
  4. Bi Tan Piao Xue
  5. En Shi Yu Lu
  6. Jun Shan Yin Zhen
  7. Lion Xi Hu Long Jing
  8. Long Jing
  9. Bai Hao Yin Zhen
  10. Yang Yan Gou Qing
  11. Emperor Long Jing
  12. Meng Ding Gan Lu
  13. Xu Fu Long Ya
  14. Meng Ding Huang Ya
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2018 TeaSpring.com. All rights reserved.