Jin Fan Wu Ji Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Pu-erh Tea
Pu-erh is renowned for its medicinal qualities. Unlike other teas, Pu-erh's quality and taste improves with age. It's taste is often described as earthy but some very well aged Pu-erh produce cups of incredibly smooth and wonderfully complex beverage.
 
  Pu-erh Tea
 • Chun Jian Zang Zhuan Cha  (2 types)
 • Feng Huang Tuo Cha  
 • Haiwan Chen Xiang Zhuan Cha  
 • Haiwan Qiao Mu Zhuan Cha  
 • Liu An  
 • Loose-leaf Pu-erh  (2 types)
 • Pu-erh Chrysanthemum  
 • Xiaguan Tuo Cha  (3 types)
 • Yin Zhen Tea Cake  
 • Yunnan Tuo Cha  
 •  
  Jin Fan Wu Ji
  View more photos
   
  Jin Fan Wu Ji
  (rating: 4 out of 5)
    Jin Fan Wu Ji
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  Jin Fan Wu Ji is a product of Guangdong Tea Export & Import Corporation, a company which has been around since 1952 and well-known for its production of the famous Guan Yun Gong Pu-erh tea cake. Jin Fan Wu Ji is processed using 5th grade Pu-erh tea leaves.

  Other names:
  Golden Sail 5th Grade Pu-erh

  Brand, Manufacturer:
  Golden Sail Brand, Guangdong Tea Export & Import Corporation

  Pu-erh Type:
  Cooked / Black

  Harvest Period:
  2005

  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Spring 2018
  1. An Ji Bai Cha
  2. Bi Tan Piao Xue
  3. En Shi Yu Lu
  4. Jun Shan Yin Zhen
  5. Lion Xi Hu Long Jing
  6. Long Jing
  7. Bai Hao Yin Zhen
  8. Yang Yan Gou Qing
  9. Emperor Long Jing
  10. Meng Ding Gan Lu
  11. Xu Fu Long Ya
  12. Meng Ding Huang Ya
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2018 TeaSpring.com. All rights reserved.