Jiu Hua Fo Cha Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Ding Gu Da Fang  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gong Yi Tea  (2 types)
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Lu Shan Yun Wu  
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xin Yang Mao Jian  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 • Zhu Ye Qing  
 •  
  Jiu Hua Fo Cha
  View more photos
   
  Jiu Hua Fo Cha
  (rating: 4.2 out of 5)
    Jiu Hua Fo Cha
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Jiu Hua Fo Cha, you might also like...
  Huang Shan Mao Feng
  Huang Shan Mao Feng

  One of China's Ten Famous Tea.
  Xin Yang Mao Jian
  Xin Yang Mao Jian

  Refreshing taste and pleasant aroma.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   

   
   
  1. Bai Hao Oolong (27 Oct)
  2. Beidou No 1 (27 Oct)
  3. Da Hong Pao (27 Oct)
  4. Te Ji Organic Da Hong Pao (27 Oct)
  5. Dong Ding Oolong (27 Oct)
  6. Nai Xiang Oolong (27 Oct)
  7. Rou Gui (27 Oct)
  8. Shui Xian (27 Oct)
  9. Lao Cong Shui Xian (27 Oct)
  10. Shen Yun Tie Guan Yin (27 Oct)
  11. Tie Luo Han (27 Oct)
  12. Yong Chun Fo Shou (27 Oct)
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2015 TeaSpring.com. All rights reserved.