Jun Shan Qing Zhen Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Ding Gu Da Fang  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gong Yi Tea  (2 types)
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xin Yang Mao Jian  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Zhu Ye Qing  
 •  
  Jun Shan Qing Zhen
  View more photos
   
  Jun Shan Qing Zhen
  (rating: 4 out of 5)
    Jun Shan Qing Zhen
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Jun Shan Qing Zhen, you might also like...
  Bai Hao Yin Zhen
  Bai Hao Yin Zhen

  The best white tea.
  Spring 2015 (First Flush)
  Huo Shan Huang Ya
  Huo Shan Huang Ya

  A rare Yellow tea from Huo Shan.
  Meng Ding Huang Ya
  Meng Ding Huang Ya

  A rare Yellow tea from the misty peak of Mt. Meng.
  Spring 2015 (First Flush)
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   

   
   

  Latest Spring 2015 teas:

 • Cha Wang Huang Shan Mao Feng (31 Mar)
 • Dong Ting Bi Luo Chun (31 Mar)
 • Bi Luo Chun Hong Cha (26 Mar)
 • Yunnan Pure Gold (26 Mar)
 • Bai Hao Yin Zhen (24 Mar)
 • Yang Yan Gou Qing (24 Mar)
 • Meng Ding Huang Ya (23 Mar)
 • Xu Fu Long Ya (23 Mar)
 • Emperor Long Jing (9 Mar)
 • Meng Ding Gan Lu (9 Mar)
 •  
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2015 TeaSpring.com. All rights reserved.