Lin Hai Pan Hao Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Ding Gu Da Fang  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gong Yi Tea  (2 types)
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Lu Shan Yun Wu  
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xin Yang Mao Jian  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 • Zhu Ye Qing  
 •  
  Lin Hai Pan Hao
  View more photos
   
  Lin Hai Pan Hao
  (rating: 4.4 out of 5)
    Lin Hai Pan Hao
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Lin Hai Pan Hao, you might also like...
  Long Jing
  Long Jing

  A marvellous tea with soothing aroma.
  Spring 2015
  Yang Yan Gou Qing
  Yang Yan Gou Qing

  An outstanding unique Green tea.
  Spring 2015 (First Flush)
  Yong Xi Huo Qing
  Yong Xi Huo Qing

  For those who prefer strong and lasting Green teas.
  Spring 2015
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   

   
   

  Latest Spring 2015 teas:

  1. Long Jing (26 May)
  2. Jiu Hua Fo Cha (26 May)
  3. En Shi Yu Lu (11 May)
  4. Lu An Gua Pian (11 May)
  5. Cha Wang Tai Ping Hou Kui (27 Apr)
  6. Cha Wang Lu An Gua Pian (20 Apr)
  7. Xi Hu Long Jing (20 Apr)
  8. Huang Shan Mao Feng (15 Apr)
  9. Yong Xi Huo Qing (15 Apr)
  10. Lu Shan Yun Wu (10 Apr)
  11. Huo Shan Huang Ya (9 Apr)
  12. Jun Shan Yin Zhen (7 Apr)
  13. Cha Wang Huang Shan Mao Feng (31 Mar)
  14. Dong Ting Bi Luo Chun (31 Mar)
  15. Bi Luo Chun Hong Cha (26 Mar)
  16. Yunnan Pure Gold (26 Mar)
  17. Bai Hao Yin Zhen (24 Mar)
  18. Yang Yan Gou Qing (24 Mar)
  19. Meng Ding Huang Ya (23 Mar)
  20. Xu Fu Long Ya (23 Mar)
  21. Emperor Long Jing (9 Mar)
  22. Meng Ding Gan Lu (9 Mar)
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2015 TeaSpring.com. All rights reserved.