Lu An Gua Pian Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
  • An Ji Bai Cha  
  • Bi Tan Piao Xue  
  • Dong Ting Bi Luo Chun  
  • En Shi Yu Lu  
  • Gong Yi Tea  (2 types)
  • Gu Zhu Zi Sun  
  • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
  • Jasmine Tea  
  • Jiu Hua Fo Cha  
  • Long Jing  (3 types)
  • 2 types of Lu An Gua Pian
  • Lu An Gua Pian  
  • Cha Wang Lu An Gua Pian  
  • Lu Shan Yun Wu  
  • Meng Ding Gan Lu  
  • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
  • Te Ji Pearl Jasmine  
  • Ting Xi Lan Xiang  
  • Wu Yi Qu Hao  
  • Xu Fu Long Ya  
  • Yang Yan Gou Qing  
  • Yong Xi Huo Qing  
  •  
    Lu An Gua Pian
    View more photos
     
    Lu An Gua Pian
    (rating: 4.5 out of 5)
      Lu An Gua Pian
     
    Price & Size :
     
    Quantity :
     
    DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
    If you like Lu An Gua Pian, you might also like...
    Huang Shan Mao Feng
    Huang Shan Mao Feng

    One of China's Ten Famous Tea.
    Tai Ping Hou Kui
    Tai Ping Hou Kui

    Awarded "King of Tea" in China Tea Exhibition 2004.
    Spring 2018 (first flush)
    Xin Yang Mao Jian
    Xin Yang Mao Jian

    Refreshing taste and pleasant aroma.
    Item(s) : 0
    Your shopping cart is empty
    Shipping Info
    Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
     
      Latest Spring 2018 teas
    1. Tai Ping Hou Kui
    2. Cha Wang Tai Ping Hou Kui
    3. Wu Yi Qu Hao
    4. Lu An Gua Pian
    5. Jiu Hua Fo Cha
    6. Sichuan Gongfu
     
     
    Font size:
    Small
    Normal
    Big
    Huge
     
    1. Xi Hu Long Jing
    2. Dong Ting Bi Luo Chun
    3. Huang Shan Mao Feng
    4. Tai Ping Hou Kui
    5. Lu An Gua Pian
    6. Xin Yang Mao Jian
    7. Qi Men Hong
    8. Jun Shan Yin Zhen
    9. Da Hong Pao
    10. An Xi Tie Guan Yin
     
     
    Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
     
    Copyright © 2003-2018 TeaSpring.com. All rights reserved.