Lu Yin Zhen Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Bu Bu Gao Sheng  
 • Cha Wang Tai Ping Hou Kui  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Ting Xi Lan Xiang  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 •  
  Lu Yin Zhen
  View more photos
   
  Lu Yin Zhen
  (rating: 3.9 out of 5)
    Lu Yin Zhen
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  Lu Yin Zhen is a new addition to the tea market in China. Although made from the same tea leaves as the Yin Zhen (White) tea, it goes through a different processing method to make it into a Green tea.

  Other names:
  Green Silver Needle, Green Needle

  Taste:
  Refreshingly smooth and uniquely sweet with a hint of floral taste.

  Origin:
  Fuding, Fujian Province

  Harvest Period:
  Spring '07 (Ming Qian Cha)

  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest 2023 harvested teas
  1. Keemun Xian Zhen
  2. Bai Mu Dan
  3. Dong Ting Bi Luo Chun
  4. Yunnan Pure Gold
  5. Yong Xi Huo Qing
  6. Chrysanthemum
  7. Bai Lin Jin Zhen
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2024 TeaSpring.com. All rights reserved.