Sichuan Gongfu Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Black Tea
Tastes thick and robust. Tea connoisseurs appreciate Chinese Black tea as a beverage with various purifying qualities. Chinese Black tea blends easily with other flavors to create a rich and exquisite taste. Regular consumption of Chinese Black tea can reduce risk of stroke.
 
  Chinese Black Tea
 • 1979 Series Keemun Black Tea   
 • Bai Lin Jin Zhen  
 • Bi Luo Chun Hong Cha  
 • Keemun  
 • Keemun Hao Ya A  
 • Keemun Mao Feng  
 • Keemun Xian Zhen  
 • Lapsang Souchong  (3 types)
 • Rose Keemun  
 • Sichuan Gongfu  
 • Tan Yang Jing Zhi  
 • Tan Yang Te Ji  
 • Yi Hong Jing Pin A  
 • Ying De Hong  
 • Yunnan Gold  
 • Yunnan Pure Gold  
 • Zhu Hai Jin Ming  
 •  
  Sichuan Gongfu
  View more photos
   
  Sichuan Gongfu
  (rating: 4.7 out of 5)
    Sichuan Gongfu
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  Sichuan Gongfu is, with Keemun and Yunnan Gold, one of the three most famous Gongfu black tea in China. This tea is truly special as it is produced from very fine downy tea buds, a rarity in black teas where usually only the tea leaves (and no buds at all) are used for production of the tea.

  Other names:
  Chuan Hong

  Taste:
  Not only is it smooth but rich and malty as well. The finish carries a hint of chocolate-note. Sichuan Gongfu blends very well with sweeten milk to create a beverage that taste like chocolate milk.

  Appearance:
  Dark and slightly gold tea buds. Yields cups of amber color liquor.

  Origin:
  Yi Bin City, Sichuan Province

  Harvest Period:
  Spring 2024

  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest 2024 harvested teas
  1. Wu Yi Qu Hao
  2. 1979 Series Keemun Black Tea
  3. Song Zhong Dan Cong
  4. Keemun Mao Feng
  5. Lion Xi Hu Long Jing
  6. Yi Hong Jing Pin A
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2024 TeaSpring.com. All rights reserved.