Shui Jin Gui Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Oolong Tea
Flowery sweet aroma combined with a pleasantly sweet aftertaste, Chinese Oolong tea never loses its appeal no matter how often you drink it. Chinese Oolong tea increases your body energy, promotes metabolism, controls obesity and helps to regulate ageing.
 
  Chinese Oolong Tea
 • Bai Hao Oolong  
 • Bai Ji Guan  
 • Beidou No 1  
 • Da Hong Pao  (3 types)
 • Dan Cong  (3 types)
 • Dong Ding Oolong  
 • Gui Hua Oolong  
 • Huang Guan Yin  
 • Huang Jin Gui  
 • Jiu Long Pao  
 • Lan Gui Ren  
 • Nai Xiang Oolong  
 • Rou Gui  
 • Shui Xian  (2 types)
 • Tie Guan Yin  (3 types)
 • Tie Luo Han  
 • Wu Yi Yan Cha 90s  
 • Wu Yi Yan Cha Bing  
 • Yong Chun Fo Shou  
 •  
  Shui Jin Gui
  Shui Jin Gui
  (rating: 4.9 out of 5)
    Shui Jin Gui
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  We recommend using Chinese Yixing (purple clay) or porcelain tea ware. Rinse tea cup and teapot with hot water. Fill the teapot half-full with tea leaves, or 2 grams of tea leaves for every 150ml of water if you are not using Yixing teapot. Steep tea leaves in hot water at 95c (203F) for 1 minute for the first and second brewing. Gradually increase steeping time for subsequent brewing.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest Spring 2021 teas
  1. Wu Yi Qu Hao
  2. Long Jing
  3. Cha Wang Tai Ping Hou Kui
  4. An Ji Bai Cha
  5. Jiu Hua Fo Cha
  6. Lion Xi Hu Long Jing
  7. Yang Yan Gou Qing
  8. Dong Ting Bi Luo Chun
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2021 TeaSpring.com. All rights reserved.