Xi Hu Long Jing Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gong Yi Tea  (2 types)
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • 3 types of Long Jing
 • Emperor Long Jing  
 • Lion Xi Hu Long Jing  
 • Long Jing  
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Lu Shan Yun Wu  
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Ting Xi Lan Xiang  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 •  
  Xi Hu Long Jing
  View more photos
   
  Xi Hu Long Jing
  (rating: 4.5 out of 5)
    Xi Hu Long Jing
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Xi Hu Long Jing, you might also like...
  Huang Shan Mao Feng
  Huang Shan Mao Feng

  One of China's Ten Famous Tea.
  Dong Ting Bi Luo Chun
  Dong Ting Bi Luo Chun

  Originally known as "breathtaking fragrance".
  Xin Yang Mao Jian
  Xin Yang Mao Jian

  Refreshing taste and pleasant aroma.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest Spring 2019 teas
  1. Bi Tan Piao Xue
  2. Jasmine Tea
  3. Yi Hong Jing Pin A
  4. Jade Tie Guan Yin
  5. Huang Jin Gui
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2019 TeaSpring.com. All rights reserved.