Chinese Tea Info - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  
 • Health benefits
 • Origin of tea
 • Different types of tea
 • Caffeine in tea
 • China ten famous tea
 • Our organic tea list
 • Brewing parameters
 • Brewing with Gaiwan
 • Brewing with Tenmoku
 • Storing teas
 • Breaking up Pu-erhs
 • Other rare teas
 •  
  Using a Gaiwan to brew your teas (Basic style)
  Step 1
  Rinse and pre-heat the
  Gaiwan with hot water.
  Step 2
  Put the tea leaves into
  the Gaiwan.
  Step 3
  Pour hot water.
  (Water temperature guide)
  Step 4
  Steep the tea leaves.
  (Brewing parameter)
  Step 5
  Pour the tea into a pitcher or
  glass (filter the tea leaves).
  Step 6
  It is ready to serve.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Spring 2018
  1. An Ji Bai Cha
  2. Bi Tan Piao Xue
  3. En Shi Yu Lu
  4. Jun Shan Yin Zhen
  5. Lion Xi Hu Long Jing
  6. Long Jing
  7. Bai Hao Yin Zhen
  8. Yang Yan Gou Qing
  9. Emperor Long Jing
  10. Meng Ding Gan Lu
  11. Xu Fu Long Ya
  12. Meng Ding Huang Ya
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2018 TeaSpring.com. All rights reserved.